Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 20 2015

Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.

November 20 2015

6940 e6b8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 29 2015

1281 3e96
Reposted fromBaranduin Baranduin viastraggler straggler

October 24 2015

1077 ed0d
Reposted fromsoviolently soviolently viajustshineon justshineon

October 16 2015

little things that make me fall 4 people

  • having a nickname for me (not necessarily a mushy romantic one) 
  • using my name in conversation 
  • complimenting something I’m not super fond of about myself 
  • sending me pictures of stuff that reminds you of me 
  • listening to my music
  • recommending music to me
  • picking up little phrases I use and starting to use them
Reposted fromviszys viszys viashampain shampain
1554 9e98 500
Reposted fromautarkia autarkia viaagta13 agta13
Kumplostwo w związku jest wtedy, kiedy możesz zabrać swoją dziewczynę na mecz, a po meczu zobaczyć z nią Iron Mana. Kiedy rozumie, co to znaczy, że wychodzisz dzisiaj z kumplami, a jak zadzwonisz w środku nocy pijany, to poda Ci numer na najtańszą taksówkę, zamiast drzeć się w słuchawkę, że palancie, od dzisiaj szlaban na seks. Kumplostwo jest też wtedy, kiedy Twój facet nie przewraca oczami na kolejną historię o kretynce Baśce, pomoże Ci czasem wybrać tę nieszczęsną sukienkę i – gdy spalisz kolację – przypomni Ci, że nie tylko od gotowania macie w kuchni ten pieprzony blat
— Najprawdziwsze najcudowniejsze

October 09 2015

3040 40c8
Reposted fromkyte kyte viaadaaa93 adaaa93

Dlatego nie ma nic bardziej motywującego, niż zdecydowana kobieta i widok jej pleców, kiedy odchodzi.

Robiąc to zawsze zyskujesz, bo nawet jeśli on ciebie nie zatrzyma, to robisz miejsce dla kogoś, kto to zrobi.

— Volant
Reposted frommydeardiary mydeardiary viaadaaa93 adaaa93

October 07 2015

October 06 2015

1358 c1df
Reposted fromBirdofParadise BirdofParadise viamefir mefir
Są trzy etapy miłości. Pierwszy etap polega na "Fajnie że jesteś dla mnie" (...) drugi etap miłości polega na "Dobrze, że jesteśmy razem"(...) i jest trzeci etap miłości, który polega na "Dobrze, że jestem dla Ciebie" i to jest prawdziwa miłość.
— o. Adam Szustak "Miłość, szmaragd i krokodyl, czyli o miłości na opak"
Reposted fromwhoever whoever viajustshineon justshineon
3430 10a6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacemek cemek

October 04 2015

7116 668e 500

sweetzen:

Google like a boss!

Reposted fromcrowsister crowsister viasegritta segritta

October 01 2015

1358 c1df
Reposted fromBirdofParadise BirdofParadise viaadaaa93 adaaa93
6577 fe70
P: ...bo to nie to, że jemu na Tobie nie zależy - tylko mu na własnej stabilizacji jeszcze nie zależy...
facety, to ogólnie tłumoki bywają i sami nie wiedzą, na czym im zależy...

D: no wiesz, to po co mi facet tłumok?

P: bo w pojedynkę, to jeszcze trudniej, niż z tłumokiem!
— sens życia odnaleziony
Reposted byadaaa93 adaaa93

September 30 2015

2968 49c2
Reposted fromVilldeo Villdeo viacemek cemek

September 28 2015

7486 100d 500
Reposted fromactuallynothing actuallynothing viamefir mefir
0118 a8d1
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl